KALENDER & REGLEMENT

KALENDER

De groepen bespreken zelf waar de ritten naartoe gaan onder leiding van de gebruikelijke wegkapiteins.


REGLEMENT

Uiteraard verwachten wij dat al onze leden zich aan de wegcode houden. Deze kan u via onderstaande links nalezen.

Het volledige Belgische verkeersregelement kan nagelezen worden op de website wegcode.be.


Opgelet: In Nederland zijn er geen specifieke regels voor het fietsen in groep. Dit wil voornamelijk zeggen dat er steeds op fietspaden moet  gereden worden. Er mag daar met maximaal 2 personen naast elkaar gereden worden, als het verkeer hierdoor niet gehinderd wordt.

De belangrijkste regels voor fietsen in Nederland kan u hier raadplegen. Voor Frankrijk kan u de regels hier nalezen.


Wij willen onze leden vragen om een voorbeeldige wielertoerist te zijn, met respect voor alle weggebruikers en de natuur!CLUBREGLEMENT EN REGLEMENT LAUREAAT  • Dit klassement is van toepassing op alle aangeduide zon- en feestdagen.
 • Dit klassement is van toepassing vanaf zondag 8 maart 2020 t.e.m. 18 oktober 2020.
 • Om in aanmerking te komen moet men starten aan het lokaal op de aangeduide uren en eveneens eindigen aan het lokaal.
 • Groepsverband is op zon- en feestdagen een must. Er wordt ook verwacht om in groep steeds de recentste clubkledij te dragen.
 • Om laureaat te worden moet men deelnemen aan minimum 27 van de 30 aangeduide ritten. In het geval van afgelastingen, door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, kunnen deze aantallen aangepast worden.
 • Er wordt in 2, 3 of 4 groepen gereden. Groepen A & B starten op hetzelfde tijdstip. Groep C & D start iets later. De afstanden zijn variabel.

     •  Groep A: Richtsnelheid 30 - 33 km/u

     •  Groep B: Richtsnelheid 27 - 30 km/u

     •  Groep C: Richtsnelheid 25 - 27 km/u

 • Er mag wekelijks gereden worden in de groep naar keuze. Hou u aan de afspraken die gemaakt worden binnen de groep.
 • De kopmannen bepalen het tempo en er wordt op voorhand afgesproken waar de rit naartoe gaat. Iedereen mag zijn inbreng hebben in de route, echter dient dit tijdig gecommuniceerd te worden. De kopmannen nemen steeds de eindbeslissing.
 • Bij iedere rit is het aangewezen in bezit te zijn van uw lidkaar van de VWB.
 • Bij iedere clubuitstap wordt de clubkledij gedragen. Ook een helm is verplicht!
 • De wegcode wordt steeds gevolgd. Zie ook bovenaan deze pagina.
 • Iedereen dient zich hoffelijk te gedragen en medefietsers te waarschuwen bij gevaar (verkeer, slecht wegdek,...).
 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten.
 • Er wordt steeds stipt op het aangeduide uur gestart en daarom is het wenselijk om enkele minuten op voorhand aanwezig te zijn!
 • Bij pech van een lid wordt deze niet achtergelaten en wacht men tot deze zijn of haar weg verder kan zetten. Uiteraard mag de groep wel verder rijden als de pechvogel dit zelf aangeeft.
 • Op hellingen wordt vrije snelheid toegelaten. Na de helling wordt wel gewacht tot de laatste van de groep terug aansluiting heeft!
 • De snelheid wordt aangepast aan de hand van de weerfactoren en het gevoel van de dag.
 • Om in aanmerking te komen voor het klassement van laureaat moet men uiteraard aangesloten zijn bij WTC KRUISKERKE.
 • Enkelingen mogen meefietsen, maar moeten verzerkerd zijn en/of aangesloten zijn bij een erkende wielertoeristenbond.
 • Enkelingen die wekelijks meefietsen worden verwacht om lid te worden van WTC KRUISKERKE.
 • Alle beslissingen en betwistingen worden door het bestuur behandeld. Het is wenselijk om problemen met het bestuur te bespreken.
 • Er is ook een rallyklassement (periode 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020). Er worden 3 prijzen toegekend. De winnaars zijn uiteraard de mensen die de meeste kliometers op hun naam hebben. Wintersterritten, mountainbikeritten en alle gehomologeerde kilometers komen in aanmerking.
 • De laureaten en de eerste 3 van het rallyklassement ontvangen hun prijzen op het clubfeest in februari 2021. Bij afwezigheid wordt de prijs niet toegekend, tenzij er een ernstige en geldige reden is. Hierover beslist het bestuur.
 • Als één van de jaarlijkse clubuitstappen (Reims, Elfstedentocht, Moezel, Oostenrijk,...) op een zondag valt, en er gefietst wordt, worden er punten voor het klassement laureaat toegekend.
 • Er kunnen steeds wijzigingen toegevoegd worden aan dit reglement .  In dit gevakl wordt U wordt ook verwittigd per nieuwsbrief.
 • Vragen of onduidelijkheden kunnen steeds gemeld worden. Neem hiervoor contact met ons op