Reglement

 

Reglement

Reglement laureaat 2017.

================

 

- dit klassement is van toepassing voor alle aangeduide zon-en feestdagen.

- is van toepassing van zondag 5 februari 2017 tot en met zondag 8 oktober 2017.

- om in aanmerking te komen moet men starten aan het lokaal op de aangeduide uren en eveneens eindigen aan het

lokaal. Dit is van toepassing voor alle groepen.

- vooral op zondag en woensdag wordt verlangd met de nieuwste kledij te fietsen. Kortom in groepsverband op zondag is dit een

must.

- Aan groep 1 wordt gevraagd de gemiddelde snelheid te houden rond 30km/uur, groep 2 rond de 26 km/uur,

een derde groep valt nog af te wachten. - mag uiteraard ook minder zijn . Rapper rijden kan voor problemen zorgen en miserie.

- men mag rijden bij eender welke groep . U kan iedere week de keuze maken ... u moet zich dan wel houden aan de

afspraken van deze groep.

- om laureaat 2017 te worden moet men deelnemen aan minimum 32 van de 35 aangeduide ritten.

- bij slechte weersomstandigheden moeten er minimum 7 aanwezig zijn in beide categoriën om te rijden.

Anders wordt de rit afgelast . Wie dan toch aanwezig is en wil rijden krijgt voor die prestatie een bonusrit .

- bij iedere rit wordt men verzocht zijn lidkaart + homologatiekaart bij zich te hebben en te laten stempelen .

- bij iedere clubuitstap wordt de clubkledij gedragen alsmede de HELM op het hoofd.

- iedereen is verplicht de wegcode te respecteren en hoffelijk te zijn tegenover de andere weggebruikers.

- als er niet voldoende fietsers zijn moet men de fietspaden gebruiken.

- elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen fouten.

- er wordt maximum met 2 naast elkaar gereden.

- men gaat ervan uit zich hoffelijk te gedragen en zijn mede collega's fietsers tijdig te verwittigen bij gevaar, hetzij in

het verkeer, hetij bij slecht wegdek, hetzij bij andere gevaren.

- er wordt steeds stipt op het aangeduide uur gestart en daarom is het wenselijk een 5tal minuten voor de start aanwezig

te zijn.

- bij pech van een lid wordt deze niet achtergelaten en blijft men wachten tot deze zijn weg opnieuw kan verder zetten

met de groep, tenzij de pechvogel zelf aangeeft om door te rijden zonder hem of haar.

- bij ritten waar hellingen inkomen wordt vrije snelheid tot boven toegelaten, daarna wordt gewacht tot de laatste

terug aansluiting krijgt bij de groep. Ook bij felle tegenwind moet de snelheid aangepast worden en rekening gehouden

worden met iedereen.

- om in aanmerking te komen voor het klassement van laureaat moet men uiteraard aangesloten zijn bij

WTC KRUISKERKE . Dit wordt trouwens verwacht van alle toeristen dewelke wekelijks meefietsen. In ieder geval moet

de enkelingen die af en toe meefietsen verzekerd zijn of aangesloten zijn bij een erkend wielertoeristenverbond zoals

VBR- VWB - Wielerbond Vlaanderen of andere.

- alle beslissingen en betwistingen zullen door het bestuur behandeld worden en het is wenselijk de problemen ENKEL

met het bestuur te bespreken en niet onderling te zeuren.

 

- ook het rally-klassement blijft behouden . Naar jaarlijkse gewoonte worden hier 3 prijzen toegekend.

fietsperiode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.

- de laureaten en de eerste drie van het rally klassement zullen hun prijs ontvangen op het clubfeest voorzien in de

maand februari 2018. Bij afwezigheid wordt de prijs niet toegekend tenware een zeer geldige medische of andere reden hen dit

onmogelijk maakte. Daaromtrent zal het bestuur beslissen.

Uiteraard is de winnaar of winnares de persoon die de meeste gehomologeerde kilometers gereden heeft.

- Wintersterritten, mountainbikeritten en alle gehomologeerde kilometers komen in aanmerking.

- bij bepaalde jaarlijkse club fietsuitstappen zoals deelname in Reims, de elfstedentocht , Oostenrijk , Moezel e.a.

waarbij een zondag in komt (en men fietst) worden punten voor het klassement "laureaat 2017" toegekend.

- op het einde van het seizoen zijnde einde de maand oktober worden de homologatiekaarten afgegeven aan

Gabriel Dewaelsche. Dit voor de provinciale statistieken en geeft recht op deelname gratis tombola.

 

Vanaf 1 november 2017 wordt de 2de schijf van de kleren terugbetaald m.a.w. maximum € 50. € 2 per rit.

 

Wie meefietst op zondag en woensdag hoeft niet noodzakelijk een homologatiekaart te gebruiken om die som

terugbetaald te krijgen ... meer nog ... hoeft geen eurocent uit te geven.

Op zondag zijn er 35 ritten en wekelijks is er een rit op woensdag .... stempelen hoeft zelfs niet , inleg betalen ook niet,

jullie aanwezigheden worden genoteerd na iedere rit. Meer dan voldoende om 25 deelnames te behalen .

 

WIJ HOPEN MET ZIJN ALLEN EEN MOOI , ZONNIG en ONGEVALLENVRIJ SEIZOEN TE MOGEN BELEVEN.

 

AAN IEDEREEN VEEL FIETSVREUGDE. LEVE WTC KRUISKERKE.